fogalmak az álommal kapcsolatban 1.

Mi az álom?

Csukott szemünk mögött filmszerű eseményeket vagy jeleneteket látunk, néha összefüggéstelenül. Hangokat és párbeszédeket is hallhatunk álmunkban. Idegen szóval élve: vizionálunk és hallucinálunk álmunkban. Krúdy Gyula Álmoskönyve könnyű betegségnek nevezi az álmot.

Hogyan álmodunk?

Az álom sorsváltozásokat követő intenzív lelki és szellemi tevékenység. Kísérő jelensége a gyors szemmozgás. Az alvásnak abban a szakaszában keletkezik, amikor a mélyalvásba bemegy vagy kifele jön az ember. Kb. másfél óránként ismétlődik meg egy-egy alvási egység, mely felszínes alvással kezdődik és mély alvással folytatódik. Végül felszínes alvásba vált, s ebből ébred fel az ember.

Kiébredéskor mindenki álmodik, de vagy emlékszik rá vagy nem. Aki nem emlékszik az álmára, az jó esetben bölcs. De az sem emlékszik rá, aki semmire sem méltatja az álmát. Felejthetetlenné akkor válik az álom, ha segítségre szorulunk. Ekkor a sorsfordulat előtt betekinthetünk az igazságba álommeséink felidézésekor.

Miért fejtsük meg az álmunkat?

Mert az álom megfejthető és értelemmel is követhető jótanáccsá változtatható azzal a módszerrel, amit a továbbiakban ismertetek.

Hogyan kérjünk álmot?

Este elalvás előtt fogalmazzuk meg azt a gondunkat, melynek megoldását az álmunktól várjuk, és mondjuk azt, hogy: felejthetetlen, magam által is megfejthető álmot kérek. Gyakran azzal álmodunk, amivel elalvás előtt foglalkoztunk.

Hogyan jegyezzük meg az álmot?

Legyen egy ceruza és füzet kézközelben. Mivel nagyon illékony az álom, gondolkodás nélkül írjuk le, hogy mit láttunk és mit hallottunk, milyen sorrendben! A sorrendet ellenőrizzük le!

Milyen az álom térszemlélete?

Énközpontú. Én vagyok a szemlélő, akitől jobbra vagy balra vannak az álomjelenetek. Esetleg alattam vagy fölöttem, vagy szemben velem. Ezt mindig jegyezzük le!

Hogyan fejtsük meg az álmunkat?

Sokféleképpen lehet álmot fejteni. A most bemutatott álomfejtő módszert magam fejlesztettem ki. Mik az álomfejtés alapelvei?

  1. Egy álom csak egy gondommal foglalkozik.
  2. Csak szavakba foglalt és leírt álommeséket tudok megfejteni.
  3. Megkülönböztetem a jobbkezes és balkezes emberek álomfejtő módszerét. Az eltérés az álom időrendjében van, mely az események sorrendjében tárul elénk.
  4. Az álom leírásában megkülönböztetem a jelképes és jelképtelen szavakat azzal, hogy a jelképes szavakat aláhúzom pirossal az álomleírásban.
  5. A megfejtésbe visszahelyezek minden szót és kifejezést, ami az álommesében benne van.
  6. Kiegészítem a megfejtést a felismert összefüggésekkel és ezt kisbetűs írással írom a megfejtésbe, értelemszerűen.

Megfigyelések

Az agy elektromos tevékenysége szellemi erőfeszítéskor, koncentráció során, fokozott éberség vagy félelem esetén a legerősebb.Ezen tevékenységek során keletkező agyhullámokat béta-hullámoknak nevezzük. Állítólag a kopogó szellemek is ilyen hullámfrekvenciát bocsátanak ki. (Elgondolkodtató, hogy ha a kopogó szellemek ezt a frekvenciát használják, amit a félelem érzetkor mi emberek is használunk, akkor a kopogó szellemek nem lehetnek valami magas rezgésű lények.)

Ellazult állapotban csökken ez az elektromos aktivitás, ezt hívjuk Alfa-hullámoknak.
Alvás, vagy elmélyült meditáció esetén Alfa-hullámokat lehet mérni.
Theta hullámokat bocsát ki az agy, amikor pihenő állapotban van. (Állítólag szégyenérzet és frusztráció esetén is keletkezhetnek Theta hullámok)
A Delta-hullámok mély alváskor, illetve a növekedési hormonok leépülése közben keletkeznek. A Gamma-hullámokkal kapcsolatos kutatások még folynak, és széles körben még nem elismert, hogy különböznének a Béta hullámoktól.

1. Gamma-hullámok frekvenciája 27 ciklus / másodperc felett

2. Béta-hullámok frekvenciája 13-26 ciklus / másodperc

3. Alfa-hullámok frekvenciája 8-16 ciklus / másodperc

4. Theta-hullámok frekvenciája 4-7 ciklus / másodperc

5. Delta-hullámok frekvenciája 0,5-3 ciklus / másodperc

Felfedezték, hogy a 18.000 Hz frekvenciájú jelek létrehozása misztikus érzést kelt. Egyes tudósok feltételezik, hogy az agy olyan, mint egy szűrő, ami a beáramló adatokatinformációkat megszűri, hogy a tudat ne terhelődjön túl, és csak a lényeges információkat engedi át a szűrőn, a többit a tudatalattiba száműziBizonyos állapotokban, amikor az információt misztikus, paranormális úton kapjuk, ez a szűrő kiiktatásra kerül. A meditációs technikák, az érzékek fejlesztése mind azt célozza, hogy ezt a szűrőt ideiglenesen kiiktassuk, így sokkal több információhoz juthatunk. Azonban figyelni kell arra, hogy az elme mennyit tud befogadni, mi az, amit még meg tud érteni. Tehát ez az automatikus szűrő igen fontos és szükséges, hiszen védelmet nyújt az ember számára.

Az alvással foglalkozó kutatók megállapították, hogy bizonyos alvási fázisok közben (Rapid Eye Movements = REM) gyors szemmozgások lépnek fel. Ezekben a REM fázisokban az álmodó vélhetőleg éppen valami adatbankot tapogat le, információt fogad be. Ha az álmodót ebben a fázisban felébresztik, jobban képes visszaemlékezni az álmaira. A kutatások a mai napig folynak.

álomkutatás

Álomkutatás

A legismertebb álomfejtéseket a Bibliában olvashatjuk. A régi korok emberei hittek az álmok profetikus, látnoki erejében. Álom és vízió között nem tettek különbséget. Számukra az álmok istenektől származó figyelmeztetést, útmutatást jelentettek. Néhány név, kik álomfejtéssel foglalkoztak: 200 körül Artemidórosz (görög) megírta az 5 álmoskönyvet. A XIX. sz. végén Freaud munkássága került előtérbe, majd később C.G. Jung vette át a szerepét.

Napjainkban feltételezik, hogy az álmok jelentős része a magasabb rendű éntől, az ember spirituális magjából származik.

Főbb irányvonalak:

1. Az álmodó maga alakítja álmát, ezért azt szubjektív valóságnak kell tekinteni.

2. Az álmodó felelős álmainak tartalmáért

3. Az álmodó bármely pillanatban korlátlan számú képzetet alkot, amelyek
    mindegyike párhuzamosan érvényes lehet.

4. Az ember énképe nem állandó, hanem minden pillanatban változó.
   „Az egyetlen biztos pont az univerzumban a változás”

5. Az egyes álmokat bizonyos esetekben sorozatnak is lehet tekinteni, ezáltal
    megkönnyítve azok megfejtését.

Tehát megállapíthatjuk, hogy az álmok a teljes személyiséghez vezető utak. 

Álom laboratóriumok

Az álmokat tudományos eszközökkel próbálták vizsgálni. Felfedezték, hogy álmodás közben az agy gyenge elektromos impulzusokat, agyhullámokat hoz létre. Miután ezeket az elektromos agyhullámokat magzatoknál is megfigyelhetjük, ezért megállapíthatjuk, hogy az ember már születése előtt is álmodik. Ez azért érdekes, mert akik azt állítják, hogy az álmok a mindennapi történések visszatükröződései, azok hogy magyarázzák meg a születés előtti álmokat?

Álmok fajtái

Az álmok fajtái

 Az álmoknak több fajtája is van.

Az álomfejtésben az a legnehezebb, hogy először meg kell állapítani, hogy az adott álom melyik típusba tartozik, és csak azután lehet az álom tartalmát értelmezni.

Nehezíti a dolgot az is, hogy az álmok szimbólumokat tartalmaznak, és az álom helyes megfejtéséhez ismernünk kell e szimbólumok jelentését.

További nehezítő körülmény, hogy minden embernek egyedi szimbólumrendszere van, így véleményem szerint az álmos könyvek alapján lehetetlen megfejteni egy álom üzenetét, az csak iránymutatást adhat, de azt sem szabad készpénznek venni.

Az álmok legfontosabb fajtái a következők:

1. Problémamegoldó álmok

2. Vágyálmok

3. Jövőbe látó álmok

4. Inkarnációs álmok

5. Szimbolikus álmok

Nézzük, melyik kategória mit is jelent pontosan.

1. Problémamegoldó álmok

Aki végzett agykontroll tanfolyamot, ott is hallhatott róla, hogy ha van egy adott problémánk, és lefekvéskor feltesszük a kérdést magunknak, hogy mi lehet ennek a problémának a megoldása, akkor megálmodjuk a választ. Lehet, hogy pár napot vagy hetet várnunk kell, hogy megálmodjuk a megoldást, de ha esténként ezzel a kívánsággal alszunk el, akkor előbb-utóbb megérkezik a válasz.

2. Vágyálmok

Ebbe a kategóriába azok az álmok tartoznak, amit a való életben szeretnénk megtenni, átélni, de valami miatt nem tesszük, vagy nem tehetjük meg, illetve nem éljük meg az adott szituációt. Ilyenkor átéljük álom állapotban.

Ezek az álmok olyan vágyakról is mesélhetnek, amiről esetleg tudatosan nem is tudunk, vagy önmagunk elől is tagadjuk ezek létezését.

Ide tartoznak a rémálmok is, hiszen a fel nem dolgozott félelmek, amikről nem akarunk tudomást szerezni, itt álom állapotban felélednek, életre kelnek. (Olyan, mint a Gömb című film Dustin Hoffmannal) Rengeteget tanulhatunk önmagunkról ezeknek az álmoknak a segítségével.

3. Jövőbe látó álmok

Az álmok ezen típusa eléggé ritkán fordul elő, de annál izgalmasabb. Ha visszagondoltok, valószínűleg találtok olyan emléket, amikor egy szituáció bekövetkeztekor beugrott, hogy “De hiszen ezt már megálmodtam!”

Ha figyelnénk ezekre az álmainkra, akkor sok szituációra, eseményre előre felkészülhetnénk.

Ezek az álmok olyanok, mint az útjelzők. Előre vetítenek egy eseményt, hogy felkészülhessünk rá.

4. Inkarnációs álmok

Néha előfordul, hogy álmunkban, egy másik korban, másik országban, esetleg a másik nem bőrében vagyunk. Elképzelhető, hogy ezek az álmok bizonyos emlékképek előző életeinkből, amit álmunkban újra átélünk.

Nagyon nehéz megítélni, hogy az álom valóban egy előző inkarnációra utal, vagy szimbolikus álom. Általában a kettő ötvözete.

Mindenesetre ilyenkor egyfajta emlékeztetőt kapunk a tudatalattinktól egy-egy tulajdonságra vagy eseményre való tekintettel. Felkészít minket valamire az ilyen álom, illetve szellemi fejlődésünket segíti azáltal, hogy emlékeztet bizonyos tévedéseinkre, vagy jó döntéseinkre.

5. Szimbolikus álmok

Majdnem minden álom szimbolikus álom.

Az álmokat nem szabad 100%-ban biztosra venni, mert bár előre jelezhetnek dolgokat, sok esetben ezeket az információkat rejtve, szimbólumokba csomagolva kapjuk.

Vannak egyetemes szimbólumok, ami mindenkinél ugyanazt jelenti. Ilyen pl. a víz, ami az érzelmeket jelöli, a hajó, ami az életutat szimbolizálja. Az utazás a fejlődést, az élet folyamatosságát jelöli. Azonban ezek az egyetemes szimbólumok még nagyon kevesek ahhoz, hogy megfejthessük az álmot. Ezek csak irányvonalat mutatnak.

Minden embernek saját szimbólumrendszere van, ezért az álomfejtés is egyénre szabott. Figyelembe kell venni az álmodó érzelmeit is az adott álom során, illetve az egyéni szimbólumrendszert. Lehet, hogy számodra a szeretetet egy szív szimbolizálja, míg számomra esetleg egy gyűrű. Lehet, hogy neked a szabadsághoz a madár szimbóluma társul, nekem meg mondjuk egy delfin szimbolizálja ugyanezt.

Tehát igazán jó álomfejtést minden ember önmagának tud elkészíteni. Ehhez azonban szükséges megismerkedni saját szimbólum rendszerünkkel.

Szerző: Sztojka Erika (ezomisztika)

Árnyék

Az Árnyék

Az Árnyék

Az árnyék az álomban az álmodóval azonos nemű személyként jelenik meg, és az álmodó nem emlékszik vissza rá. Lehet egy ködös, ösztönöktől vezérelt alak, amely időnként az álmodó mögött áll. Az álom kezdetekor látszólag az álmodóval ellentétes nemű, de az álom további részében kiderül, hogy az álmodóval azonos nemű.

Az árnyék azokat a képességeket testesíti meg, amelyeket az álmodó sosem fejlesztett ki magában, amiket elutasított. Az álmodó jellemének azokat a tulajdonságait öleli fel, amelyeket sosem ismert meg magában, amelyeket tagadott, amiről nem akart tudomást szerezni. Minden emberben ott lakozik az ő árnyéka, személyiségének az a része, amit még nem sikerült megismernie.

Az érzékeny áldozatkész ember árnyéka erőszakos és önző, a hősé gyáva, a művész árnyékát esetleg szadizmusra való hajlam jellemzi.

Fájdalmas felfedezés az árnyékkal való találkozás, mivel az ember számára megrázó élmény saját legrosszabb oldalának megismerése. Ha mégis sikerül alázattal közelíteni saját Árnyékunkhoz, megismerni és elfogadni őt, akkor az ember képessé válik elfogadni saját magát, nem akar többé megfelelni másnak, csak saját magának, nem tagadja többé önnön negatív tulajdonságait, hanem büszkén vállalja önmagát. Ez a kulcs más emberek megértéséhez is elvezeti az embert.

Ha elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy saját Árnyékunkat megfigyeljük, létezését elfogadjuk, és annak ismerjük el, ami, akkor olyan realitást teremthetünk, amely a valóságon, és nem a fantázián, az illúzión alapul. Sokszor csak így lehetséges újjáéleszteni olyan képességeket, amelyeket a személyiség rossz, romboló hatású oldalával együtt tudatosan elnyomtunk, eltemettünk. Ezt az Árnyék mögé rejtett életenergiát nem ellenségnek kell tekinteni, hanem sokkal inkább tanítónak, aki megmutatja gyengeségeinket.

Létezik egy mód arra, hogy saját Árnyékunkról nagyjából képet kapjunk.

Kössük össze azokat a tulajdonságokat, amelyeket más embereknél leginkább elutasítunk, valamint azokat, amelyek más emberekkel való kapcsolatunkban a legtöbb nehézséget okozzák. Az ember hajlamos azt hinni, hogy az így létrehozott lénynek semmi köze sincs őhozzá. Azonban ha megkérdezzük családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat arról, hogy az így létrehozott Árnyéknak egyes tulajdonságait felfedezik-e bennünk, akkor a válasz IGEN lesz. (Feltéve ha őszintén válaszolnak)

A makacs elutasítással, amellyel mások bizonyos tulajdonságait fogadjuk, valójában csak leplezzük attól való félelmünket, hogy pontosan ezeket az elutasított viselkedési formákat és véleményeket felfedezhetjük saját magunkban is.

Az álomban az Árnyék gyakran olyan személy képében jelenik meg, akitől félünk, akit elutasítunk, vagy akit irigylünk. A vele való találkozást kellemetlennek érezzük, és pont ez az, amiért nem lehet kikerülni, szükségszerűen be kell következnie. A fejlődés akkor kezdődik, amikor Árnyékunk megjelenési formáit elkezdjük megismerni, elfogadni, ahelyett, hogy homokba dugnánk a fejünket és nem vennénk róla tudomást.

Amint Árnyékunkat megismertük, elfogadtuk, az eddig elutasításra és védekezésre használt energia felszabadul, és saját fejlődésünk szolgálatába állítva felhasználható kreativitásra, tanulásra, fejlődésre, stb.

Ha valakiben nincs meg a hajlandóság arra, hogy személyiségének mindkét oldalát, a világosat és a sötétet is kutassa, annak olyan korlátokkal kell élnie, amelyek beszűkítik látókörét, behatárolják élete gazdagságát. 

EGO

Az Ego (Belső Én)

Az Ego (Belső Én)

Meg kell jegyeznem, hogy az ezoterikus irodalomban az Ego szót másra használják, ott nem segítő, hanem inkább visszafogó tényező. Itt az álomfejtésben azonban az Ego segítőt jelent. Én szívesebben használnám rá a Belső Én kifejezést, de C.G.Jung az Ego szót használta erre az archetípusra.

Az álomfejtésben az Ego az ember lehetőségeit képviseli, mindig jelen van, de a személyiség fejlődési igénye elnyomja. Az emberben megvan a hajlam arra, hogy Animusát / Animáját / Árnyékát elnyomja. Mivel az emberi képességek a jövővel szoros kapcsolatban állnak, (Egy képesség, ötlet kialakulása alakítja a jövőnket) ezért az Ego az álmodót először olyan alakban közelíti meg, hogy bátorítsa a továbblépésre, a fejlődésre. Később ez az alak a teljesség szimbólumává léphet elő, akivel az álmodó itt és most együttműködhet, szövetkezhet, egy biztos jövő felépítésének érdekében.

Az Ego tehát utat mutat, segítőként jelentkezik, belső igényként, inspirációként. Az egyes emberek egyénenként különböző módon élik meg ezt a helyes irány felé vezető spirituális érzést, de ennek tudása mindenképpen Jó és hasznos.

Döntő fontosságú megérteni azt, hogy minden egyes dolog végső soron egy nagy egész részét képezi. Amikor ennek az archetípusnak a képei – Guru, Isten, Szent állat, Kereszt, Mandala vagy más geometriai forma – megjelennek az álomban, annak üzenete az, hogy az álmodó készen áll arra, hogy a személyiségét kiteljesítse.

Az ilyen jellegű álmok azt mutatják, hogy eljött az idő, hogy az Énünket (Az ezoterika ezt hívja Egonak) a központból háttérbe szorítsuk, és megnyissuk magunkat egy szélesebb valóság számára.

Ennek a szélesebb valóságnak a személyes megtapasztalása zavarodottságot is okozhat. Egyes emberek ilyenkor úgy érzik, hogy a reális és spirituális világ között ide-oda rángatják őket. A két világ között azonban egyensúlyt kell teremteni.

Ha ezzel az archetípussal kapcsolatban romboló képek merülnek fel, ezek arra utalnak, hogy az Ego (Belső Én) erejét elhanyagoltuk.

Ebben az esetben pozitív változtatások szükségesek az ember életvitelében, ellenkező esetben az embernek gyakori, és egyre durvább figyelmeztetésekben lesz része, ami végül a fizikai síkra is kivetül betegség vagy baleset formájában.

Animus

Az Animus

Az Animus

A női személyiség férfi megnyilvánulása. Az Animust a férfiakhoz fűződő fiatalkori kapcsolatok alakítják. Ha azok a férfiak, akikkel ilyenkor a fiatal nő érintkezésbe lép, nem fejlődtek ki saját lényüknek megfelelően, akkor ez később a nő Animusában tükröződik vissza.

Csak akkor szolgálhat egy nő Animusa arra, hogy a nő férfias tulajdonságait megvilágítsa, ha azt énje részeként elfogadja, és teret biztosít számára.

Az álmokban az Animus azért jelenik meg általában, hogy a nőt figyelmeztesse személyiségének férfias részeire, azaz arra, hogy férfias részének túl kevés figyelmet szentelt. Ha viszont egy nőt az Animusa irányítja, ez makacsságra és önzésre vezethet, valamint ahhoz az érzethez, hogy általában az élet, és konkrétan a férfiak adósak neki valamivel. Az Animus megjelenése arra figyelmeztet, hogy a személyiség azon oldala szorul fejlesztésre, amely ítél anélkül, hogy értékelne, és stratégiákat épít anélkül, hogy szigorú lenne.

Egy nő esetében is előfordulhat, hogy Animusát a környezetében élő férfiakra vetíti ki. Ha ezt nem tudatosítja magában, akkor a férfiak állandóan csalódásérzetet fognak kelteni benne. A férfias oldalát ki nem élő nő kapcsolatai pedig mindaddig újra és újra zátonyra futnak, míg képes nem lesz arra, hogy ennek tényleges okait felismerje.

Az álmok alkalmat adnak arra, hogy azokat a tulajdonságainkat megközelítsük, amelyek senkihez sem hasonlatos személyiséggé tesznek bennünket. Amikor álomban kapcsolatba lépünk ellentétes nemű személyiségünkkel, az lehetőséget ad arra, hogy az ott tapasztalt tulajdonságokat áthozzuk az ébrenlétbe, és hasznosítsuk azokat.
 

Anima

Az Anima

Az Anima a férfi lényének érzelmi és intuitív oldalát jelenti.

Kezdetben az Anya az, aki a nőiesség képét a férfiba táplálja, később az összes nő, akivel a férfi kapcsolatba kerül, befolyásolja az erre vonatkozó elképzelését, és egyben elősegíti saját személyiségében a nőies erők összefonódását.

Ez a női alak az álomban megjelenhet teljesen ismeretlen nőként, vagy az álmodó által ismert nők bizonyos részeként, de megmutatkozhat akár Istennő formájában is.

Az Anima gyakran akkor jelenik meg álmokban, amikor a férfi elutasítja saját női részeit, és megpróbálja teljes lényét férfiasságba kényszeríteni. (Érdekes felvetés lenne megnézni, hogy a macho típusú férfiak álmaiban hányszor szerepel Animájuk. Szerintem állandóan, hiszen ők erősek férfiasak akarnak lenni, elutasítva ezzel saját érzékeny női részüket.) Ebben az esetben kivesznek belőle az olyan tulajdonságok, mint a gyengédség, az engedelmesség, és az érzékenység.

Amint az álmodóban jobban tudatosodik női oldala, képesebb lesz arra, hogy valódi, mély érzelmeket éljen át, és kifejlesszen olyan női tulajdonságokat, mint a spontaneitás, fogékonyság, érzékenység, alkalmazkodási képesség. Ha nem sikerül ezen női tulajdonságokat személyiségébe beépíteni, akkor rideg, mogorva, vagy felelőtlen embernek fogják tartani.

Az elnyomott női oldal szeszélyesség és dührohamok útján törhet ki, így hívja fel magára a figyelmet. Ha egy férfi nem tud hozzáférni Animájához, akkor folyamatosan kivetíti negatív női énjének képét azokra a nőkre, akikkel kapcsolatba kerül, és nem érti, hogy lehet az, hogy látszólag minden nőnek ugyanolyan hibái vannak.

Az Anima csak akkor válhat segítő erővé, ha a férfi szembe néz saját lényének romboló részével, és megtanul a rendelkezésre álló energiával megfelelően bánni.

3. földanya; 4. Női én

A Hatalmas Anya / Földanya

Ez az archetípus az összes pozitív és negatív női aspektust képviseli. A nő tökéletes teljességére utal. Fontos, hogy érzéseinket, érzelmeinket, gondolatainkat és intuícióinkat eszközként alkalmazzuk, ne fegyverként. Nem csak az anyai részét jelenti meg a nőnek, hanem sokkal inkább a spirituális énjét. Minden élőlény, és az élet folyamataival kapcsolatos ösztönös tudás a Hatalmas Anya területéhez tartozik.cikkek: 

A Női Én

Minden egyes nő a nőnemű energia megtestesítője, ezáltal különleges bejárása van az ösztönök és érzelmek világába. A nők képességei az érzékenység, érzelem, értelem és intuíció útján jutnak kifejezésre. Ismeri az élet, a halál, és az újjászületés körforgását. A teljesség és a gondoskodás megtestesítője, de ugyanakkor az erotikáé és a földközeliségé is.

A nő a maga pusztító erejével kegyetlen is tud lenni, nem értve azt, hogy miért kell tökéletlen dolgokat fenntartani. Minden nő arra törekszik, hogy az összes funkciót minél teljesebb módon kiélhesse.

2. A férfi én

Archetípusok fajtái:

Az intellektuson, a logikán, és a tudatos értelmen keresztül fejeződik ki. A technikai beállítottságú nyugati világ a férfiakat arra ösztönzi, hogy intuícióikat tagadják meg, és a nélkül hozzanak döntéseket. A természeti népeknél azonban éppen fordítva történik mindez. Sokkal erősebben kötődnek még a földhöz, a természethez, ezért intellektusuk kevésbé iskolázott. Döntő fontosságú, hogy egyensúly jöjjön létre az intellektus és az érzelem, a tudatos és a tudattalan én között. A veszélyekkel teli álom arra figyelmeztet, hogy esetleg túlzott mértékben belevész az illető az értelmi megfontolásokba, elhanyagolva az érzelmi, intuitív oldalt. A tudatalatti, a beérkező információkat összehasonlítások, és szembeállítások alapján válogatja szét. Az emberben a belső és külső én, a férfi és a női személyiségrésze közötti belső konfliktus tudatosulása, gyakran az álmokban ellentétpárokként jelenik meg, mint férfi/nő, fiatal/öreg, okos/buta. A két véglet közötti ingadozás egy ideig eltarthat. Lehetséges, hogy az egyik olyan álmot, ami a férfioldallal kapcsolatos megértést segíti elő, egy olyan álom követi, amiben viszont a női oldal áll a középpontban.