fogalmak az álommal kapcsolatban 1.

Mi az álom?

Csukott szemünk mögött filmszerű eseményeket vagy jeleneteket látunk, néha összefüggéstelenül. Hangokat és párbeszédeket is hallhatunk álmunkban. Idegen szóval élve: vizionálunk és hallucinálunk álmunkban. Krúdy Gyula Álmoskönyve könnyű betegségnek nevezi az álmot.

Hogyan álmodunk?

Az álom sorsváltozásokat követő intenzív lelki és szellemi tevékenység. Kísérő jelensége a gyors szemmozgás. Az alvásnak abban a szakaszában keletkezik, amikor a mélyalvásba bemegy vagy kifele jön az ember. Kb. másfél óránként ismétlődik meg egy-egy alvási egység, mely felszínes alvással kezdődik és mély alvással folytatódik. Végül felszínes alvásba vált, s ebből ébred fel az ember.

Kiébredéskor mindenki álmodik, de vagy emlékszik rá vagy nem. Aki nem emlékszik az álmára, az jó esetben bölcs. De az sem emlékszik rá, aki semmire sem méltatja az álmát. Felejthetetlenné akkor válik az álom, ha segítségre szorulunk. Ekkor a sorsfordulat előtt betekinthetünk az igazságba álommeséink felidézésekor.

Miért fejtsük meg az álmunkat?

Mert az álom megfejthető és értelemmel is követhető jótanáccsá változtatható azzal a módszerrel, amit a továbbiakban ismertetek.

Hogyan kérjünk álmot?

Este elalvás előtt fogalmazzuk meg azt a gondunkat, melynek megoldását az álmunktól várjuk, és mondjuk azt, hogy: felejthetetlen, magam által is megfejthető álmot kérek. Gyakran azzal álmodunk, amivel elalvás előtt foglalkoztunk.

Hogyan jegyezzük meg az álmot?

Legyen egy ceruza és füzet kézközelben. Mivel nagyon illékony az álom, gondolkodás nélkül írjuk le, hogy mit láttunk és mit hallottunk, milyen sorrendben! A sorrendet ellenőrizzük le!

Milyen az álom térszemlélete?

Énközpontú. Én vagyok a szemlélő, akitől jobbra vagy balra vannak az álomjelenetek. Esetleg alattam vagy fölöttem, vagy szemben velem. Ezt mindig jegyezzük le!

Hogyan fejtsük meg az álmunkat?

Sokféleképpen lehet álmot fejteni. A most bemutatott álomfejtő módszert magam fejlesztettem ki. Mik az álomfejtés alapelvei?

  1. Egy álom csak egy gondommal foglalkozik.
  2. Csak szavakba foglalt és leírt álommeséket tudok megfejteni.
  3. Megkülönböztetem a jobbkezes és balkezes emberek álomfejtő módszerét. Az eltérés az álom időrendjében van, mely az események sorrendjében tárul elénk.
  4. Az álom leírásában megkülönböztetem a jelképes és jelképtelen szavakat azzal, hogy a jelképes szavakat aláhúzom pirossal az álomleírásban.
  5. A megfejtésbe visszahelyezek minden szót és kifejezést, ami az álommesében benne van.
  6. Kiegészítem a megfejtést a felismert összefüggésekkel és ezt kisbetűs írással írom a megfejtésbe, értelemszerűen.