3. földanya; 4. Női én

A Hatalmas Anya / Földanya

Ez az archetípus az összes pozitív és negatív női aspektust képviseli. A nő tökéletes teljességére utal. Fontos, hogy érzéseinket, érzelmeinket, gondolatainkat és intuícióinkat eszközként alkalmazzuk, ne fegyverként. Nem csak az anyai részét jelenti meg a nőnek, hanem sokkal inkább a spirituális énjét. Minden élőlény, és az élet folyamataival kapcsolatos ösztönös tudás a Hatalmas Anya területéhez tartozik.cikkek: 

A Női Én

Minden egyes nő a nőnemű energia megtestesítője, ezáltal különleges bejárása van az ösztönök és érzelmek világába. A nők képességei az érzékenység, érzelem, értelem és intuíció útján jutnak kifejezésre. Ismeri az élet, a halál, és az újjászületés körforgását. A teljesség és a gondoskodás megtestesítője, de ugyanakkor az erotikáé és a földközeliségé is.

A nő a maga pusztító erejével kegyetlen is tud lenni, nem értve azt, hogy miért kell tökéletlen dolgokat fenntartani. Minden nő arra törekszik, hogy az összes funkciót minél teljesebb módon kiélhesse.

2. A férfi én

Archetípusok fajtái:

Az intellektuson, a logikán, és a tudatos értelmen keresztül fejeződik ki. A technikai beállítottságú nyugati világ a férfiakat arra ösztönzi, hogy intuícióikat tagadják meg, és a nélkül hozzanak döntéseket. A természeti népeknél azonban éppen fordítva történik mindez. Sokkal erősebben kötődnek még a földhöz, a természethez, ezért intellektusuk kevésbé iskolázott. Döntő fontosságú, hogy egyensúly jöjjön létre az intellektus és az érzelem, a tudatos és a tudattalan én között. A veszélyekkel teli álom arra figyelmeztet, hogy esetleg túlzott mértékben belevész az illető az értelmi megfontolásokba, elhanyagolva az érzelmi, intuitív oldalt. A tudatalatti, a beérkező információkat összehasonlítások, és szembeállítások alapján válogatja szét. Az emberben a belső és külső én, a férfi és a női személyiségrésze közötti belső konfliktus tudatosulása, gyakran az álmokban ellentétpárokként jelenik meg, mint férfi/nő, fiatal/öreg, okos/buta. A két véglet közötti ingadozás egy ideig eltarthat. Lehetséges, hogy az egyik olyan álmot, ami a férfioldallal kapcsolatos megértést segíti elő, egy olyan álom követi, amiben viszont a női oldal áll a középpontban.

1. a bölcs öregember

Az archetípusok fajtáji

A Bölcs Öregember

Ez az elsődleges archetípusa a férfi átfogó énjének. Ő az, aki az összes olyan férfi tulajdonságot magában hordozza, amely ténylegesen felismerésre került, és az egyén személyiségébe beépült. Amikor az ember felismeri, hogy az egyetlen megfelelő vezérfonal belőle ered, azaz a válaszok belül keresendők, akkor álomban gyakran felbukkan a bölcs öregember. Úgy tűnik, mintha ezen archetípus megjelenését az álmodó elkeseredése váltaná ki. Amint az ember eléri a mélyen a tudatalattijában lévő tartalékait, megjelenik egy barát és vezető, aki az ösztönzés és felismerés forrása lehet, aki tanácsot ad, és aki a szükséges döntések meghozatalában az álmodót támogatja. A bölcs öregember alakjában érzékenység, érzelem, gondolkodás és intuíció egyesül.

Archetípusok


Az archetípusok tulajdonképpen személyiség részek. Minden emberben minden archetípus megtalálható. Valamelyik erősebb, valamelyik gyengébb, de mindegyik jelen van.

Az emberi személyiség legsötétebb oldalát Árnyéknak nevezték el. Ez a legsúlyosabb jellembeli hibák és gyengeségek megtestesítője. Minden embernek van Árnyék személyisége, ami az álmodóval azonos nemű. Az árnyékot általában elnyomjuk, tagadjuk, nem veszünk róla tudomást, a tudatalattinkba száműzzük, mivel félelmet keltő, ezáltal nem tanulunk meg bánni vele.

Az álmodó ellentétes nemű párját nők esetében Animusnak, férfiak esetében Animának hívják.

A férfi Animája (női fele)megtestesít minden olyan dolgot, ami ösztönös, női és érzékeny. Nőknél az Animus a férfias tulajdonságokat képviseli, mint a logika és a tárgyilagosság.Ha sikerül ellenkező nemű személyiségünkkel összhangba kerülni, és annak elfogadni, ami valójában, akkor ezzel egészséges alap teremtődik a másik nem megértésére és a saját belső életünk iránti nyitottságra.

Az egyes archetípusok (személyiség részek) között az érési folyamat során fellépő konfliktusokat NE fojtsuk el még akkor sem, ha fájdalmas, mert az elfojtással Árnyékunk részévé tesszük, ezáltal tudatalattinkba száműzzük és azok később folyamatosan olyan ösztönös cselekvésre sarkallnak minket, amit nem tudunk kontrollálni, ezáltal romboljuk vele környezetünket, kapcsolatainkat.

Nézzük az egyes Archetípusokat:

1. Az Én
2. Az Árnyék
3. Anima
4. Animus
5. Ego (Belső Én)
6. A Hatalmas Anya / Földanya
7. A Női Én
8. A Bölcs Öregember
9. A Férfi Én

Az önálló álomfejtés

Önálló álomfejtés

Mindenkinek lehetősége van arra, hogy saját maga kísérletezzen alváskutatással. Az álmodó többnyire saját maga legjobb álomfejtője és terapeutája. Önállóan dönti el, hogy mit is jelent az álom, milyen következtetéseket von le belőle. Övé a választás, hogy mennyire engedi álmait beleszólni a mindennapi életébe, és fordítva. Azonban alapvető szabály, hogy az ember csak akkor ragadhatja meg a körülötte levő világ lényegét, ha először saját magát megérti. Ha elismeri, hogy vállalnia kell a felelősséget azért a hatásért, amit ő maga éber állapotban a világra gyakorol, akkor tudnia kell, hogy ennek előfeltétele saját rejtett világának megismerése. Ugyanis ha valaki nem ismeri önmagát, akkor nincs tisztában azzal sem, hogy melyik cselekedetét mi motíválja, így a felelősséget sem tudja vállalni saját cselekedeteiért, így a környezetére gyakorolt hatást sem tudja megérteni, mérlegelni. A megértést az  Archetípusok  megismerése elősegíti.cikkek: 

Az álomfejtés

Az álmok nyelve

Az álomnyelv célja, a szimbólumok megismerési és kiválogatási folyamatára való emlékezés. (Születésünkkor még minden szimbólumot ismerünk és értünk, csak elfelejtjük őket) 

Álomfejtés

Az álomfejtés során először azt a környezetet, helyzetet kell értelmezni, amelyben az álmodó él. Második lépésként a különféle álomképek, jelképrendszerek értelmezése szükséges, mivel rendszerint az álmokban célzásokról, hasonlatokról, rejtett utalásokról, asszociációkról van szó. Minden álom szimbólum több síkon értelmezhető. Van egy egyszerű, hagyományos megfejtése, van egy pszichológiai üzenete, és végül egy spirituális jelentése. Az álmodó fejlettségétől függ, hogy melyik értelmezést érzi igaznak, melyiket fogadja el.

Egy álom közvetlenül is kiválthat felismerést, megvilágosodást, de elképzelhető az is, hogy csupán a hagyományos értelmezését kell figyelembe vennünk. Lehetséges az is, hogy egy álomnak egyszerre több helyes megfejtése legyen, attól függően, hogy melyik síkon értelmezzük azt. Egy nehezen érthető álom esetében érdemes mindhárom síkú magyarázatot figyelembe venni, valamint sokat segíthet az álomról való beszélgetés egy baráttal, ismerőssel, aki kívülállóként talán olyan ötletekkel szolgál a megfejtéshez, amit önmagunknak talán nem merünk bevallani, ezért elnyomjuk, és nem is gondolunk rá. Az álomnyelv univerzális. Aki szeretné megfejteni álmait, önállóan is elindulhat ezen a felfedező úton. Amint kellő gyakorlatra tesz szert álmainak felvázolásában, az álmodó saját maga terapeutája lehet.

Az álmok és az álmodás


Az embernek szüksége van az álomra ahhoz, hogy sikeresen működhessen.

Az álmatlanság súlyosan kihat a teljesítőképességre. Az álmok megteremtik az egyensúlyt a pszichikai és fizikai aktivitás között. Ebből következik, hogy az álomfolyamattal járó kiegyenlítődés hiánya nagyon gyors pszichikai és fizikai összeomláshoz vezet. (Nem véletlenül használták régen vallatásnál, hogy mindig felébresztették az embert, nem hagyták aludni. Míg étel nélkül sokáig bírja az ember, és víz nélkül is elvan pár napig, addig alvás nélkül teljesen összeomlik.)

Az álmodás öntisztító, önmegvilágító folyamat. Az álmok segítségével bepillanthatunk az emlékezet adatbankjába, a tapasztalatok és érzékelések gyűjteményébe, (akár előző életből is) az elképzelések világába, (mire vágyunk, mit szeretnénk) de az álmok képesek új eszméket, elképzeléseket is teremteni! (A tudatalatti úgy oldja meg a problémákat, hogy új lehetőségeket, elképzeléseket tár elénk általában álom formájában, ami megoldhat egy adott szituációt, problémát)

Mi történik, mikor álmodunk?

Az álom hasonlatos a halál utáni létezéshez. A különbség csak annyi, hogy amikor valaki meghal, akkor a lelke végleg kiszáll a testéből. Amikor álmodunk, a lélek akkor is elhagyja a testet, de állandó összeköttetésben marad a testtel és fenntartja annak funkcióit.

Álom állapotban képesek vagyunk más dimenziókba látogatni, időutazásokat tenni, bepillantani a jövőbe, megoldani problémákat, feldolgozni eseményeket, illetve rengeteg tapasztalatot gyűjtünk.

Az álmok nagyon fontos információkat hordoznak magukban! Éppen ezért az álmoknak sok fajtája ismeretes, de ezekről majd a következő részben fogok bővebben beszélni.

Általánosságban azt lehet mondani, hogy amikor alszunk, akkor a tudatalattink kommunikál velünk, és mindenféle információval lát el minket, amiket aztán ébrenlét állapotban felhasználhatunk, hasznosíthatunk. Ebből a szempontból az önmegismerés egyik nagyon fontos eszköze.

Mert hiába materialista gondolkodású valaki, akkor is vannak álmai, és akár tetszik neki akár nem, amivel ébrenlétben nem foglalkozik, az álmok formájában fog felbukkanni.

Gondolkozzatok el azon, vajon miért a materialista, pénzközpontú, stresszes vállalkozók, üzletemberek leginkább azok, akiknek alvászavaraik vannak, illetve rémálmok gyötrik őket?

Mert amivel nem foglalkoznak ébrenlétben, azt megkapják álmukban! A tudatalattinak ez a feladata, és ezt tökéletesen el is látja.

Az álmok birodalma a tudatalatti birodalma. Akkor ugyanis a tudat kikapcsol, és átadja helyét a tudatalattinak. Ezért a félelmek rémálmok formájában testesülnek meg, főleg, ha a való életben szőnyeg alá söpörjük őket, és nem veszünk róluk tudomást.

A tudatos álmodás arról szól, hogy bár a tudatalatti birodalmában vagyunk, mégis képesek legyünk bekapcsolni elménket, kiértékelni az ott tapasztalt dolgokat, információkat, és szükség esetén, egy hosszú folyamat során át tudjuk írni a tudatalatti programozásunkat is.

Jó tudni, hogy az elmének hatalma van a tudatalatti felett. Egyedül az elme képes átírni a tudatalatti programokat!

Az álom azonban a tudatalatti birodalma, így fontos információkat közöl számunkra saját tudatalattink tartalmáról.

Ha már megtanultuk a tudatos álmodást, akkor álom állapotban képesek vagyunk más dimenziókba utazni, tapasztalatokat szerezni. Ezt hívják asztrálutazásnak.

Mint látható, az álmoknak fontos szerepük van az ember spirituális fejlődésében. Nem szabad elhanyagolnunk ezt az oldalunkat sem.

Mert mindennek a kulcsa a harmónia megteremtése. Nem csak a tudatos dolgokkal, hanem a tudatalatti tartalmakkal is szükséges foglalkozni, hogy az egyensúlyt megteremthessük magunkban. Ennek módszere a meditáció.