3. földanya; 4. Női én

A Hatalmas Anya / Földanya Ez az archetípus az összes pozitív és negatív női aspektust képviseli. A nő tökéletes teljességére utal. Fontos, hogy érzéseinket, érzelmeinket, gondolatainkat és intuícióinkat eszközként alkalmazzuk, ne fegyverként. Nem csak az anyai részét jelenti meg a nőnek, hanem sokkal inkább a spirituális énjét. Minden élőlény, és az élet folyamataival kapcsolatos ösztönös tudás a Hatalmas Anya […]

2. A férfi én

Archetípusok fajtái: Az intellektuson, a logikán, és a tudatos értelmen keresztül fejeződik ki. A technikai beállítottságú nyugati világ a férfiakat arra ösztönzi, hogy intuícióikat tagadják meg, és a nélkül hozzanak döntéseket. A természeti népeknél azonban éppen fordítva történik mindez. Sokkal erősebben kötődnek még a földhöz, a természethez, ezért intellektusuk kevésbé iskolázott. Döntő fontosságú, hogy egyensúly jöjjön létre az […]

1. a bölcs öregember

Az archetípusok fajtáji A Bölcs Öregember Ez az elsődleges archetípusa a férfi átfogó énjének. Ő az, aki az összes olyan férfi tulajdonságot magában hordozza, amely ténylegesen felismerésre került, és az egyén személyiségébe beépült. Amikor az ember felismeri, hogy az egyetlen megfelelő vezérfonal belőle ered, azaz a válaszok belül keresendők, akkor álomban gyakran felbukkan a bölcs öregember. Úgy tűnik, […]

Archetípusok

Az archetípusok tulajdonképpen személyiség részek. Minden emberben minden archetípus megtalálható. Valamelyik erősebb, valamelyik gyengébb, de mindegyik jelen van. Az emberi személyiség legsötétebb oldalát Árnyéknak nevezték el. Ez a legsúlyosabb jellembeli hibák és gyengeségek megtestesítője. Minden embernek van Árnyék személyisége, ami az álmodóval azonos nemű. Az árnyékot általában elnyomjuk, tagadjuk, nem veszünk róla tudomást, a tudatalattinkba száműzzük, mivel félelmet keltő, […]

Az önálló álomfejtés

Önálló álomfejtés Mindenkinek lehetősége van arra, hogy saját maga kísérletezzen alváskutatással. Az álmodó többnyire saját maga legjobb álomfejtője és terapeutája. Önállóan dönti el, hogy mit is jelent az álom, milyen következtetéseket von le belőle. Övé a választás, hogy mennyire engedi álmait beleszólni a mindennapi életébe, és fordítva. Azonban alapvető szabály, hogy az ember csak akkor ragadhatja meg a […]

Az álomfejtés

Az álmok nyelve Az álomnyelv célja, a szimbólumok megismerési és kiválogatási folyamatára való emlékezés. (Születésünkkor még minden szimbólumot ismerünk és értünk, csak elfelejtjük őket)  Álomfejtés Az álomfejtés során először azt a környezetet, helyzetet kell értelmezni, amelyben az álmodó él. Második lépésként a különféle álomképek, jelképrendszerek értelmezése szükséges, mivel rendszerint az álmokban célzásokról, hasonlatokról, rejtett utalásokról, asszociációkról […]

Az álmok és az álmodás

Az embernek szüksége van az álomra ahhoz, hogy sikeresen működhessen. Az álmatlanság súlyosan kihat a teljesítőképességre. Az álmok megteremtik az egyensúlyt a pszichikai és fizikai aktivitás között. Ebből következik, hogy az álomfolyamattal járó kiegyenlítődés hiánya nagyon gyors pszichikai és fizikai összeomláshoz vezet. (Nem véletlenül használták régen vallatásnál, hogy mindig felébresztették az embert, nem hagyták aludni. Míg étel nélkül sokáig […]

Mi történik, mikor álmodunk?

Az álom hasonlatos a halál utáni létezéshez. A különbség csak annyi, hogy amikor valaki meghal, akkor a lelke végleg kiszáll a testéből. Amikor álmodunk, a lélek akkor is elhagyja a testet, de állandó összeköttetésben marad a testtel és fenntartja annak funkcióit. Álom állapotban képesek vagyunk más dimenziókba látogatni, időutazásokat tenni, bepillantani a jövőbe, megoldani problémákat, feldolgozni eseményeket, illetve rengeteg tapasztalatot […]