Vagyon

Minden ember számára más – más számít vagyonnak. Vannak olyan személyek, akik tényleg a materiális dolgokat tartják fontosnak, vagyontárgyak, értéktárgyak, pénz; míg vannak olyanok, akik a bizonyos kapcsolatokat tekintik annak, ilyen például egy családtag, gyermek, stb. Bárhogyan is van, ahány ember, annyiféle értékrend létezik minimum, és ez így is van helyén. Annyi biztos, hogy aki vagyonnal, értékkel vagy számára értéknek avagy vagyonnak titulált dologgal vagy tárggyal álmodik, az azt jelenti, hogy az adott személynek kicsit jobban oda kellene az anyagi helyzetére. Nem azt szeretném ezzel kifejezni, hogy csupa felsleges dolgokra költ, hanem azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket inkább jobban meg kellene fontolnia az embernek.