Aura és rétegei

FIZIKAI SÍK 
Éter test – 1. réteg – Fizikai akarat 1-3 cm, struktúrát, föld elem/prána alkotja Az “éter” szó átmenetet jelent anyag és energia között. Apró energiavonalakból épül fel, fénysugarak szikrázó szövetéhez hasonlatos. Szerkezete hasonló a fizikai test szerkezetéhez, szerveket és az anatómiai képletet is tartalmazza energetikai szinten. Ez a réteg határozza meg a fizikai test formáját és a test szilárd részeivel áll kapcsolatban.. 
Fizikai síkon: Az idegrendszer cselekvő és ismeretszerző érzékek működése, fizikai működés, a test automatikus működése, és fizikai érzetek-érzelmek: fájdalom, élvezet, hideg-meleg stb. Színe általában fehér vagy szürkésfehér. Feladata a fizikai test védelme a káros sugárzásokkal szemben. A fizikai testet ért sérülések, műtéti hegek jól látszanak benne. Éter teste az élőlényeken kívül az élettelen dolgoknak is van, csak kisebb. Egyfajta védőmáz szerepét tölti be. 
Érzelmi , emocionális test – 2. réteg – Fizikai érzelem. 2,5-7,5 cm, kavargó mozgásban lévő, víz elem/prána alkotja Folyamatosan kavargó színes “felhők”, az energia színfoltjai gyakran érzelmi kitöréseknél kilövellnek. Folyékony szövetekre és nemző szervekre hat. Érzelmek kifejezése alacsony, ösztön szinten. Mohóság, harag, kéj, félelem, elégedettség, öröm, vágy stb. 
Mentális test – 3. réteg – Fizikai gondolkodás – 7,5-20 cm, strukturált, tűz elem/prána alkotja Fej váll körül sárgás színben mutatkozik meg, ha mentális folyamatokra összpontosítónk ragyogóvá válik és kiterjed. Gondolati strukturált gondolat formákat tartalmaz. Praktikus, racionális természetű gondolatok, lineáris, elemző tudat szintje. A szervezet hő háztartásával áll kapcsolatban. Keveredhet az asztrális vagy érzelmi test színeivel. Sárga színű. 
ASZTRÁL SÍK 
Asztrál test – 4. réteg -15-30 cm, kavargó mozgásban lévő, levegő elem/prána alkotja Összekötő híd a fizikai síkok és spirituális síkok között. Színes energia örvények képezik de finomabbak mint az érzelmi testé, színei is halványabbak, pasztell rózsaszínnel átitatva. Fő feladata a kapcsolatokban és az érzelmi – energetikai kommunikációban van. Különböző formájú, hatalmas színes foltokat képes kilövellni is ily módon összeköttetésbe kerül mások energiáival. Szeretet, gyűlölet, féltékenység, törődés, bizalom, vonzalom stb. Fizikai testben a légnemű folyamatokra és a gázcsere folyamatokban működését befolyásolja. 
SPIRITUÁLIS SÍK 
Éteri színt – 5. réteg – Pszichés akarat – 30-45 cm – strukturált- Éthet/akasha elem alkotja Éteri minták szintje, tartalmazza a fizikai test és az összes alsóbb test éterikus mintázatát. Akarat megnyilvánulását teszi lehetővé pszichés szinten és lehetővé teszi a gondolkodás- érzés- akarat leképezését fizikai síkra. Fizikailag a szervezet belső irányító mechanizmusával áll kapcsolatban, amely a tudati központ utasításait hajtja végre a fizikai testtel. Ez a színt az ahol a hang teremt anyagot. A tudat magasabb akaratként nyilvánul itt meg, amely lehetővé teszi a megnevezés és a meghatározás erejével létrehozni a dolgokat. “Kezdetben vala a szó és az szó Istennél vala” Az akasha mindenek létrejöttének ős oka. Kék színű test áttetsző fonalak sokaságával. 

Mennyei test – 6. réteg– Pszichés érzelem- 60-85 cm- Eleme az elme Spirituális sík érzelmi szintje amelyen keresztül átélhetjük a kapcsolatot az egész univerzummal a legmagasabb érzelmi szinten átéljük az Istennel való egységet és a feltétel nélküli Krisztusi szeretetet. Az aura réteg pasztellszínekből álló, csillogó fényben jelenik meg, alakja a testből kisugárzott fényből áll, amelyben ragyogóbb, erősebb fénysugarak vannak homlok cs. és szív cs. mentén. Nagyon magas frekvenciából és nagyon finom energiából áll. Ez a színt fejezi ki a valóság magasabb elvontabb szintjeihez kapcsolódó érzelmeket és közvetlen kapcsolatban van az intuíció, elme, fantázia működésére. 
Keterikus vagy okozati test – 7. réteg – Pszichés gondolat – 76-108 cm – Eleme az értelem Spirituális sík mentális szintje. Ha a tudatunkat erre a szintre emeljük tudjuk, hogy egyek vagyunk az Istennel. Tojás alakú, magasan szervezett, arany-ezüst parányi fémszállakból álló auratest, amely az egész aurát átfogja. Aranyló, villódzó, lüktető fények, arany fényszálak. Ez a hálózat az aranyfény erejét, isteni elmét mutatja, ami összehangoltan együtt tartja a teljes mezőt.. Külső széle nagyon erős és rugalmas és véd-(el-me)ző. Tartalmazza az élettervet a múlt életek síkjait és az utolsó olyan spirituális szint amely kapcsolatban van a jelenlegi inkarnációval. Ebben a rétegben található a jelen életünkre érvényes múltbeli karma lenyomata. Személyiségünk és inkarnációnk határait húzza meg, és a gondolkodás, valóság megértésének pszichikai funkcióit tartalmazza. 


A jelenlegi inkarnációt túlhaladó rétegek: 
Kozmikus sík – 8. réteg EGO Nehezen észlelhető színes fluid szubsztancia. A jelen valamint múltbeli életeinkhez fűződő ragaszkodás és azonosítást tartalmazza. A reinkarnációk által szerzett tapasztalatok szintje. 
Tudati sík – TUDAT A lélek legfinomabb energiája. Kristályos szerkezetű. A lelkileg fejlett embereknél nagyon nagy mértéket ölthet, akár több száz kilométer. Az abszolút tudat szintje, amely mindennel kapcsolatba kerülhet és eggyé válhat az univerzum minden titkával. Isten minden bölcsességével, szeretetével, erejével való egyesülés szintje. 
A 8. és 9. réteg általában nem terjed ki a 7. auraréteg határán. Csak az abszolút tudat által lehet eme rétegeket megélni. 

Ancsa jósnő