Álomfejtés eredete

Az álomfejtés ősi bölcsességnek egy ragyogó része, mely mélyen elidőz a világok kezdeténél. Tekints rá, mint a lelked üzeneteinek csodálatos kibontakozására, melyek rejlik az éjszakai álmok fátylai mögött.

Az álomfejtés egy olyan gyakorlat, melyben az emberiség régóta találkozik, és melynek eredete a legősibb időkig vezethető vissza. Az ősi kultúrákban és vallásokban az álmokat szent üzeneteknek tartották, melyek isteni vagy szellemi jelentőséggel bírtak. Az ókori egyiptomiak például rendkívüli fontosságot tulajdonítottak az álmoknak, és úgy hitték, hogy az istenek üzeneteit hordozzák.

Az álomfejtés modern értelmezése Jung és Freud nevéhez kötődik. Carl Gustav Jung, a svájci pszichológus és Sigmund Freud, az osztrák pszichoanalitikus, mindketten hangsúlyozták az álmok jelentőségét az emberi psziché megértésében és gyógyításában. Jung különösen fontosnak tartotta az álmok kollektív tudatalattiját, mely az emberiség közös örökségének része, és amely szimbolikus nyelven kifejezi az egyetemes tapasztalatokat és archetípusokat.